Kệ Trung Tải

Kệ trung tải gồm 5 chi tiết cơ bản:

  • Khung cột chịu tải: Chịu lực của toàn hệ thống.
  • Thanh liên kết khung: Phân tán lực giữa các cột chịu tải.
  • Thanh beam: Nối giữa 2 khung cột chịu tải, là nơi đặt sàn.
  • Sàn tole hoặc sàn gỗ: Nơi đặt hàng hóa.
  • Cột bảo vệ: Liên kết cột chịu tải với sàn, giữ hệ thống đứng vững.

Liên hệ: 090 332 5386