Kệ Push Back

Đặc tính kệ Push Back

– Tối ưu diện tích sử dụng kệ chứa hàng, mật độ lưu trữ cao.

– Chỉ phù hợp với phương pháp lưu trữ LIFO.

– Xe nâng xuất nhập hàng hóa từ một phía, dễ dàng, tiện lợi.

– Mỗi xe trượt tách biệt với nhau, dễ dàng nhận dạng và sửa chữa khi cần thiết.

– Mỗi làn tải có thể lưu trữ từ 2 – 5 pallet theo chiều sâu.

Liên hệ: 090 332 5386